Kampusi im

Home » Në fokus

Category Archives: Në fokus

Studentët e UAMD-së me punime brilante në “Student workshop III” – UAMD LAJM

Në universitetin “Aleksandër Moisiu”, sot është organizuar “Student workshop III”, një iniciativë e nisur nga

(more…)

Echelon: Jemi të gjithë të mbrojtur, apo të spiunuar?

Kur flet për shërbimet e fshehtë, të vjen menjëherë në mendje (more…)

Misioni i Universitetit “Aleksandër Moisiu”

Universiteti “Aleksandër Moisiu”, Durrës në gjithë veprimtarinë e tij synon në mënyrë të vazhdueshme të arrijë standardet akademike më të larta bashkëkohore kombëtare dhe ndërkombëtare, si dhe të përkrahë aspiratat arsimore dhe arritjet e cilitdo që kërkon të përfitojë nga arsimi i lartë.

Me misionin e tij universiteti ka për qëllim: “nxitjen dhe zhvillimin e të menduarit kritik e analitik, si dhe ndjenjës së përgjegjësisë dhe angazhimit ndaj njeriut, komunitetit, kulturave, ngjarjeve e çështjeve të ndryshme që shqetësojnë individin dhe komunitetin” (more…)

%d bloggers like this: